Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman och består för närvarande av fyra ledamöter. VD:s uppgifter och ansvar följer också av svensk lag. VD är anställd av Hestia. Styrelsen har genomgått AktieTorgets granskningsprocess.

Per-Olof Persson Ordförande
 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Född 1951.
 • Utbildning: Ingenjör Väg och Vatten och ytterligare ekonomistudier från Lunds universitet. 40 års erfarenhet inom fastigheter och finans.
 • VD för P&E Persson AB sedan 1992. Tidigare regionchef för NCC Real Estate.
 • Övriga styrelseuppdrag: P&E Persson AB, P&E Invest AB 1-30, Svea Linné Bostad AB, Nordfjord AB. Tiigare styrelseuppdrag: Högkullen AB.
 • Antal aktier i bolaget: 0
Per-Åke Agnevik Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Född 1940.
 • Utbildning: Försvarsmakten.
 • Nuvarande anställd som stiftelseförvaltare på Tryggers Stipendie- och underhållsstiftelse sedan 2001. Tidigare anställning inom bl.a officerare i Försvarsmakten och regionchef region Väst på Svensk Bilprovning mellan 1984-1995 samt VD staben 1995-2004.
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB och Kolding Logistik AS.
 • Tidigare styrelseuppdrag: AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara, Pilängen Logistik AB, Sydsvenska Hem AB, Bonäsudden Holding AB (publ) och Bråviken Logistik AB (publ).
 • Antal aktier i bolaget: 0
Peter Bredelius Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Född 1959.
 • Bakgrund i Försvarsmakten. Jur kand och tidigare advokat.
 • 25 års erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsrätt och bolagsrätt såsom delägare på Advokatfirman Lindahl, en av de ledande advokatbyråerna i Sverige.
 • För närvarande aktiv med att hjälpa mindre klienter med bolagsrätt och compliance såväl som diverse styrelseuppdrag i bolag, främst med inriktning på fastighetsinnehav i Sverige och Storbritannien. Nuvarande styrelseuppdrag: Plåtpartnergruppen Sverige AB, Indecap Fonder AB, Forsby Properties Aktiebolag, Dalmagarry Properties Ltd, One Publicus Fastighets AB, Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) och Rättaren Invest AB.
 • Tidigare styrelseuppdrag: NA Fastigheter AB, Coronatus AB och Esswege Fastigheter AB.
 • Antal aktier i bolaget: 0
Lennart Karlsson Styrelseledamot
 • Styrelseledamot Västsvensk Logistik sedan 2020
 • Född 1963.
 • Utbildning Civilekonom Göteborgs Universitet 1989- MBA Excutive Uppsala Universitet 1989.
 • VD Aspelin Ramm Fastigheter AB sedan 2000, Styrelseledamot Meholmen Hotell AB, Styrelseledamot Handelsbankens Kontorsstyrelse Mölndal.
 • Tidigare Ek Chef Eriksbergs Förvaltnings AB (Älvstranden Utveckling AB)
Carl Janson Styrelseledamot
 • Styrelseledamot sedan 2020.
 • Född 1987.
 • Utbildning: MSc i Management vid University of Bath, Internationellt Certifikat i Investment Management vid CISI, Auktoriserad Finansanalytiker och Certifierad Europeisk Finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm.
 • Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar JT Group AB, Cordet Holding S.à r.l, RRJ Capital AB, och One S AB.
 • För närvarande aktiv i Black Lake Advisory Services och Stiftelsen Sven-Olof Jansons Livsverk.
 • Tidigare styrelseledamot i TM Global Partners Ltd. och produktchef för CSD på Bank of New York Mellon.
 • Antal aktier i bolaget: 100 000 via bolag.
Helena Ehrenborg Huvudansvarig revisor i fastighetsbolaget

Huvudansvarig revisor i fastighetsbolaget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers