Ledning

Hestia har utsett tre ledande befattningshavare att förvalta koncernen och fastigheten. VD utses av styrelsen i enlighet med Aktiebolagslagen. Samtliga tre ledande befattningshavare är idag anställda av och innehar ledande befattningar inom Hestia.

Maarit Nordmark VD

Maarit ansvarar för Hestias asset management-uppdrag i Norden och är VD för Västsvensk logistik (publ.). Maarit har en lång erfarenhet av olika roller inom fastighets- och finanssektorn från Sverige, Danmark och Finland. Hon var asset manager för Blackstone innan hennes arbete inriktades i huvudsak på fastighetsfinansiering under 2005 - 2016,  bl.a. som General Manager för tyska Aareal Bank i Danmark under finanskrisen. Under 2016 - 2018 har Maarit hjälpt ett familjeägt investeringsbolag att bygga upp sitt fastighetsägande och hon är för närvarande även vice ordförande för byggnadsnämnden i Danderyd. Maarit har examen som byggmästare, civilingenjör och organisationskonsult.

 

Caroline Whitelocke Asset Manager

Caroline har läst Internationell ekonomi i både Uppsala universitet samt Stockholms universitet och har arbetat med olika typer av fastighetsportföljer för både internationella klienter och i egna fastighetsbolag. 

Caroline arbetar som Asset Manager hos Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Gunilla Persson Ekonomichef

Gunilla Persson ansvarar för redovisning och finansiell rapportering för Västsvensk Logistik AB (publ). Gunilla har en högskoleexamen i företagsekonomi och är affärsområdeschef för ekonomisk förvaltning hos Hestia. Gunilla har lång erfarenhet från ledande befattningar hos ABB, Citycon, Mimer och EFM / Boultbee.