Om oss

Fastigheten

Fastigheten innehades med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad och kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km (15 minuter körtid) från centrala Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48,064 m2, varav cirka 39,042 m2 utgörs av logistikytor och 9,022 m2 av kontorsytor. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan uppgår till 53,192 m2. Fastighetens läge lämpar sig väl för logistikändamål då mikroläget, med närhet till motorvägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg. Det direkta närområdet har under senare år sett ökad aktivitet inom bostadsutveckling och enligt Mölndal Kommun uppskattas att cirka 11,000 nya bostäder kommer byggas inom de närmsta 10 åren.

Fastigheten var till 97% uthyrt till KappAhl sverige AB. Tre procent av ytorna, det s.k. Glaxo-huset, är för närvarande vakant. KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor och tillgodoser 360 butiker i fyra länder samt e-handel genom fastigheten. Totalt har logistikcentret 22 lastportar fördelade på var sida om byggnaden. Inkommande gods levereras till byggnadens norra sida medan utgående gods distribueras från byggnadens södra sida. Totalt hanteras över 50 miljoner plagg på fastigheten varje år.

Organisation

Koncernen förvaltas av Retta AB. I praktiken åtar sig förvaltaren rollen som VD, CFO och COO i koncernen och hanterar koncernens dagliga verksamhet. Förvaltaren rapporterar till bolagets styrelse och verkställer deras instruktioner.

Retta AB grundades 2008 med strategin att i nära samarbete med fastighetsinvesterare tillhandahålla Asset Management och fastighetsförvaltningstjänster med transparens och flexibilitet. Rettas erbjudande integrerar tjänster för Asset Management, fastighetsdrift, fastighetsförvaltning och ekonomisk förvaltning.

Majoriteten av Rettas 210 anställda arbetar med fastigheter belägna i 35 olika städer över hela Sverige. Retta har lokala förvaltningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlskrona, Oskarshamn, Mjölby, Linköping, Norrköping, Skara, Västerås, Uppsala, Gävle, Härnösand och Örnsköldsvik. Totalt så förvaltar Retta över 3 miljoner kvadratmeter av kommersiella fastigheter med ett uppskattat värde om 5,5 miljarder kronor.

Bolaget och koncernstrukturen

Västsvensk Logistik AB har som mål att "investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet". Bolaget är ett svenskt aktiebolag som bildades den 2 November 2017. Se nedan för koncernstruktur:

Mavshack Organisationsschema okt 2015

Västsvensk Logistik AB avses slås ihop med Västsvensk Bidco AB inom 6-9 månader (fr.o.m. Jan 2018), vilket gör Västsvensk Logistik AB till direkt ägare av Klövern Helge AB. Detta ger följande koncernstruktur:

Mavschack Koncernstruktur