Nyheter

Uppdaterad Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018

Uppdatering avser administrativa kostnader som tidigare felaktigt uppgavs uppgå till 4 027 Tkr istället för 483 Tkr.

Läs bifogad rapport.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)

+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),

+ 46 70-169 64 01, [email protected]           

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se