Nyheter

Revisionsberättelsen tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget är nu tillgänglig på hemsidan

Bolagets årsredovisning har publicerats den 29 juni, som planerat. Vid den tidpunkten hade inte revisorn samtliga styrelsemedlemmars signaturer i original och revisionsberättelsen kunde därför inte publiceras samtidigt med årsredovisningen. Nu finns både årsredovisningen och revisionsberättelsen tillgängliga på bolagets hemsida.

Ordinarie stämma planeras till den 8 oktober. Kallelsen kommer att pressmeddelas separat under hösten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.