Nyheter

Revisionsberättelse för årsredovisning 2020/2021 publicerat

Årsredovisning för Västsvensk Logistik AB (publ) för år 2020/2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Årsredovisningen har i dag kompletteras med revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är utan anmärkningar och har publicerats separat på hemsidan. 

www.vastsvensklogistik.se 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+46 701 69 64 01
[email protected] 

Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected] 

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.