Nyheter

Delårsrapport 1 november 2021 - 31 januari 2022 Västsvensk logistik AB (publ) - MAR-etikett tillfogats

Bolagets delårsrapport saknade MAR-etikett. MAR-etikett har lagts till och den korrigerade rapporten ersätter den rapporten som publicerades kl 08.30 i dag. Inga ändringar har företagits i innehållet.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef                                          Maarit Nordmark, VD
+ 46 70-169 64 01                                                            +46 70-688 63 83
[email protected]                                                [email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägt, förvaltat och hyrt ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.