Ägarstruktur

Ägarstruktur (2021-12-31)

 

Aktieägare

Andel av kapital och röster (%)

Aspelin-Ramm Fastigheter AB

10,2 %

Logistri Fastigheter AB

6,5 %

Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

5,4 %

Balanserade Modellportföljen

4,9 %

Försäkringsbolaget, Avanza Pension

3,4 %

Invima AB

3,1 %

Diskretionär Fond 3

2,9 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB

2,2 %

Diskretionär Fond 2

2,0 %

Knaggarhus AB

2,0 %

Summa 10 största aktieägare 

42,6 %

Övriga aktieägare

57,4 %

Totalt

100,0 %