Ägarstruktur

Ägarstruktur (2022-06-28)

 

Aktieägare

Andel av kapital och röster (%)

von Euler & Partners

16,3%

Aspelin-Ramm Fastigheter AB

10,2 %

Logistri Fastigheter AB

6,5 %

Avanza Pension

5,5

Carl Tryggers Stipendie- och understödsstiftelse för Boxholm

5,4 %

Nordnet Pensionsförsäkring AB

4,9 %

Revelop V AB

4,8 %

Carl Janson

4,1 %

Ingvar Vigstrand

3,1 %

Akropol AB

2,1 %

Summa 10 största aktieägare 

37,1%

Övriga aktieägare

62,9%

Totalt

100,0 %