Aktien

Västsvensk Logistik AB var listat på Spotlight Stock Market till och med 23 september 2022.