Aktien

Västsvensk Logistik AB (publ) är listat på Spotlight Stock Market. Bolaget har ett aktieslag. Det totala registrerade aktiekapitalet uppgår till 2,450,000 kronor fördelat på 2,450,000 aktier. Aktiens kvotvärde är 1 krona per aktie.

Spotlight Stock Market

Bolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market omfattas inte av alla lagregler som gäller för ett bolag noterat på en s.k. reglerad marknad. Spotlight Stock Market har genom sitt noteringsavtal valt att tillämpa flertalet av dessa lagregler. En investerare bör dock vara medveten om att handel med aktier noterade utanför en s.k. reglerad marknad kan vara mer riskfylld.

Handelsinformation

Kortnamn på Spotlight Stock Market: VASLOG
ISIN-kod för aktien på Spotlight Stock Market: SE0010662437
Aktierna är registrerade hos Euroclear Sweden AB.