Fastigheten

Beskrivning av fastigheten:

Fastigheten innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad och kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km (15 minuter körtid) från centrala Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48,064 m2, varav cirka 39,042 m2 utgörs av logistikytor och 9,022 m2 av kontorsytor. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan uppgår till 53,192 m2. Fastighetens läge lämpar sig väl för logistiksändamål då mikroläget, med närhet till motorvägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg.

Fastigheten är till 97% uthyrt till KappAhl sverige AB. Tre procent av ytorna, det s.k. Glaxo-huset, är för närvarande vakant. KappAhl använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor och tillgodoser 360 butiker i fyra länder samt e-handel genom fastigheten. KappAhls hyreskontrakt löper t.o.m. Oktober 2027.

 

Västsvensk Logistik AB (publ)

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.