Styrelse och revisor

Styrelsens uppgifter och ansvar följer svensk lag och omfattar bolagets övergripande styrning och kontroll. Styrelsen väljs av stämman och består för närvarande av fyra ledamöter. VD:s uppgifter och ansvar följer också av svensk lag. VD är anställd av Hestia. Styrelsen har genomgått AktieTorgets granskningsprocess.

Per-Olof Persson Ordförande

Född 1951.

 • Utbildning: Ingenjör inom infrastruktur och ytterligare ekonomistudier från Lunds universitet.
 • 40 års erfarenhet inom fastigheter och finans.
 • VD för P&E Person AB sedan 1992.
 • Tidigare regionchef för NCC Real Estate.
 • Nuvarande styrelseuppdrag: P&E Persson AB, P&E Invest AB 1-30, Svea Linné Bostad AB, Nordfjord AB.
 • Tidigare styrelseuppdrag: Högkullen AB.
 • Antal aktier i bolaget: 0. Kommer att agera som oberoende styrelseledamot.
Per-Åke Agnevik Styrelseledamot

Född 1940.

 • Utbildning: Försvarsmakten
 • Nuvarande anställd som stiftelseförvaltare på Tryggers Stipendie- och underhållsstiftelse sedan 2001
 • Tidigare anställning inom bl.a. officerare i Försvarsmakten, och regionchef region Väst på Svensk Bilprovning mellan 1984-1995.
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Bonäsudden Holding AB (publ), Svenska Bostadsfonden Institution 2 AB och Bråviken Logistik AB (publ).
 • Tidigare styrelseuppdrag: AB Boxholmshus, Vökby AB, Kommunalförbundet ITSAM, HB - lokalstyrelse i Vara, Pilängen Logistik AB och Sydsvenska Hem AB.
 • Antal aktier i bolaget: Representerar 100,000 aktier.
Stefan Björkqvist Styrelseledamot

Född 1973.

 • Utbildning: Civilingenjör, med fokus på fastighetsunderhåll.
 • 20 års erfarenhet inom fastigheter.
 • Grundare av Hestia Fastighetsförvaltning AB.
 • Nuvarande verkställande direktör på Saltängen Property Invest AB och Kallebäck Property Invest AB.
 • Tidigare biträdande direktör på Landic Facility Management och verkställande direktör på Synerco Property Management.
 • Nuvarande styrelseuppdrag:  Investmentaktiebolaget Lodun och Investmentaktiebolaget Polyfemos.
 • Tidigare styrelseuppdrag: Investmentaktiebolaget Cyclops och Brf Signalen 7, Skara 200 Ekonomiska förening och Hestia Isannointi Oy, Hestia Fastighetsförvaltning, Hestia Projektledning AB, Hestia Danmark Aps, Hestia Sambygg AB, Hestia Sambygg AS, Investmentaktiebolaget Kybele.
 • Antal aktier i bolaget: Kontrollerar 30,000 aktier genom investmentbolaget Cyclops.
Peter Bredelius Styrelseledamot

Född 1959.

 • Utbildning: Försvarsmakten.
 • 25 års erfarenhet av fastighetstransaktioner, fastighetsrätt och bolagsrätt såsom delägare på Advokatfirman Lindahl, en av de ledande advokatbyråerna i Sverige.
 • För nuvarande aktiv med att hjälpa mindre klienter med bolagsrätt och compliance såväl som diverse styrelseuppdrag i bolag med fastighetsinnehav i Sverige och Storbritannien.
 • Nuvarande styrelseuppdrag: Plåtpartnergruppen Sverige AB, NA Bygg Aktiebolag, Indecap Fonder AB, Forsby Properties Aktiebolag, Dalmagarry Properties Ltd, Fictilis AB och Rättaren Invest AB.
 • Tidigare styrelseuppdrag: NA Fastigheter AB, Coronatus AB och Esswege Fastigheter AB.
 • Antal aktier i bolaget: 0. Kommer att agera som oberoende styrelseledamot.
Jan Erik Palmqvist Huvudansvarig revisor för moderbolag och koncern

Huvudansvarig revisor för moderbolag och koncern

Deloitte

Christoffer Helgesen Huvudansvarig revisor i fastighetsbolaget

Huvudansvarig revisor i fastighetsbolaget

Deloitte