Nyheter

Delårsrapport 2 november 2017 - 31 januari 2018

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL (Tkr)

2 nov 2017-31 jan 2018

Totala intäkter: 3 318

Driftnetto: 3 231

Förvaltningsresultat: 856

Resultat efter skatt: 21 537

2019-08-14
Regulatorisk
2019-07-12
Regulatorisk
2019-06-28
Regulatorisk
2018-08-16
Regulatorisk
2018-07-12
Regulatorisk
1
2