Nyheter

Årsredovisning 2019

Västsvensk Logistik AB's årsredovisning för år 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.
www.vastsvensklogistik.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Persson, Ekonomichef
+46 701 69 64 01 
gunilla.persson@hestia.se

Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget).