Kalendarium

2020-02-14
Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-02-17
Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-02-18
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning
2020-02-21
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear
2020-03-27
Delårsrapport Q3 2019/2020
2020-05-13
Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-05-14
Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-05-15
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning
2020-05-20
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear