Kalendarium

2019-05-16
Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning
2019-06-28
Bokslutskommuniké 2018 / 2019