Kalendarium

2020-05-13
Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-05-14
Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-05-15
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning
2020-05-20
Förväntad dag för utbetalning från Euroclear