Investor relations

Senaste nyheterna

Kalendarium

2020-02-14
Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-02-17
Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning
2020-02-18
Avstämningsdag för utbetalning av utdelning

IR-kontakt