Kalendarium

2020-05-13
Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning

IR-kontakt

Maarit Nordmark
+46 (0)70- 688 63 83
maarit.nordmark@hestia.se